Danske Aktier

Der investeres aktivt i børsnoterede danske aktier.

 

Afdelingen har ikke noget benchmark.

 

Foreningens investeringer består af såkaldte kerneinvesteringer, som er langsigtede og i solide virksomheder med de bedste markedsmuligheder for at levere et stabilt og attraktivt afkast, samt af satellitinvesteringer, som er aktier i virksomheder, hvor specielle forhold gør, at aktien kan give et godt afkast på kortere sigt end normalt.

 

Foreningens portefølje forventes at består af omkring 17-20 selskaber. 

Se resultater og afkast