Om IR Invest

Investeringsforeningen IR Invest er etableret i 2017 med afdelingen Danske Aktier, som investerer i danske børsnoterede aktier.

Foreningens investeringer består af såkaldte kerneinvesteringer, som er langsigtede og i solide virksomheder med de bedste markedsmuligheder for at levere et stabilt og attraktivt afkast, samt af satellitinvesteringer, som er aktier i virksomheder, hvor specielle forhold gør, at aktien kan give et godt afkast på kortere sigt end normalt.

 

Foreningens rådgiver er Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S, der forvalter 2,5 mia. for private velhavere i Danmark gennem individuelle porteføljeaftaler og som rådgiver for fem børsnoterede investeringsfonde.

 

Historiske afkast  

Investeringsforeningen er nystartet og har i sagens natur ikke en historik.

 

Investeringsfilosofien og -strategien mht. aktieudvælgelse er den samme som det børsnoterede investeringsselskab IR Favoritter A/S har benyttet sig af i tre år.

 

Eftersom IR Favoritter A/S ikke er en investeringsforening, har aktieudvælgelsen her været endnu mere fokuseret end hvad der er muligt i investeringsforeningen.

 

I praksis vil forskellen have en meget lille betydning, og der vil være et stort sammenfald af aktier, men formelt set kan man ikke sammenligne de to afkast.

 

Aktieudvælgelsen i IR Favoritter A/S har over tre år givet et 47% højere afkast end det danske aktiemarked marked (C20CAP-indexet)

 

Hvorfor vælge IR Invest?

IR Invest udvælger et mindre antal aktier, typisk 17-20.

 

Dermed opnår vi den tilstrækkelige og lovpligtige risikospredning, men vi adskiller os fra bankernes investeringsforeninger, der ofte investerer i 35-40 aktier.

 

På den måde har vi altid øje på bolden og får maksimalt gavn af aktieudvælgelsen.

Målsætningen i IR Invest er at give et godt og attraktivt afkast 

Investeringsfilosofi og strategi

Hos InvesteringsRådgivning A/S er vi klassiske, fundamentale investorer.

 

Det betyder bl.a. at vi besøger virksomhederne, deres kunder, konkurrenter og leverandører samt analyserer virksomhedernes regnskaber.

 

Kerneinvesteringer

Vi udvælger et begrænset antal aktier, som vi langsigtet tror meget på.

 

Satellitinvesteringer

Vi udvælger et begrænset antal aktier, som vi på kortere sigt ser et stort kurspotentiale i.

 

 

Kontakt rådgiver for at høre mere

på 96263000 eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.