Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Valg til investorforum 2019

9. januar 2019

 

Meddelelse om valg til foreningens investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S's investorforum kan ses her

 

I henhold til § 98 i Lov om finansiel virksomhed annonceres der hermed valg til investeringsforvaltningsselskabets investorforum.

Invest Administration A/S er investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeningerne Carnegie Wealth Management, Falcon Invest, Fundamental Invest, Gudme Raaschou, Halberg-Gundersen Invest, IR Invest, Lån & Spar Invest og StockRate Invest samt forvalter af kapitalforeningen Lån Spar MixInvest.

Opstilling af kandidat til investorforums valg af ét medlem til bestyrelsen i Invest Administration A/S kan ske i perioden fra den 10. januar til og med den 25. januar 2019. Kandidater skal opfylde sædvanlige regler om bestyrelsesmedlemmers erfaring og hæderlighed og fremsende udfyldt kandidatskema, foto samt signeret kopi af billedlegitimation til selskabet.

Selskabets valgregulativ, vedtægter og kandidatskema kan downloades her.

Materialet skal være selskabet i hænde senest den 1. februar 2019, hvorefter selskabet foretager en vurdering i forhold til bl.a. vedtægternes regler om valgbarhed. De godkendte kandidater orienteres om opstilling, og information om kandidaterne vil være at finde på Investeringsforvaltningsselskabets hjemmeside.

Valghandlingsperioden er fra den 8. til og med den 15. februar 2019. Valget gennemføres ved elektronisk afstemning.

Resultatet af valget bliver offentliggjort her på Investeringsforvaltningsselskabets  hjemmeside senest den 22. februar 2019.

Valgret tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i en af de af selskabet administrerede foreninger.