Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Valg til investorforum

10. januar 2018

 

Meddelelse om valg til foreningens investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S's investorforum kan ses her

 

I henhold til § 98 i Lov om finansiel virksomhed annonceres der hermed valg til investeringsforvaltningsselskabets investorforum.

Invest Administration A/S er investeringsforvaltningsselskab for investeringsforeningerne Carnegie Wealth Management, Fundamental Invest, Gudme Raaschou, Halberg-Gundersen Invest, IR Invest, Lån & Spar Invest og StockRate Invest samt forvalter af kapitalforeningerne Falcon Invest og Lån & Spar MixInvest.

Opstilling af kandidat til investorforums valg af ét medlem til bestyrelsen i Invest Administration A/S kan ske i perioden fra den 11. januar til og med den 26. januar 2018.

 

Kandidater skal opfylde sædvanlige regler om bestyrelsesmedlemmers erfaring og hæderlighed og fremsende udfyldt kandidatskema, foto samt signeret kopi af billedlegitimation til Invest Administration A/S.

Investeringsforvaltningsselskabets valgregulativ, vedtægter samt kandidatskema kan downloades her

Materialet skal være Invest Administration A/S i hænde senest den 2. februar 2018, hvorefter der foretages en vurdering i forhold til bl.a. vedtægternes regler om valgbarhed. De godkendte kandidater orienteres om opstilling, og information om kandidaterne vil være at finde på denne hjemmeside.

Valghandlingsperioden er fra den 9. februar til og med den 16. februar 2018. Valget gennemføres ved elektronisk afstemning.

Resultatet af valget bliver offentliggjort Investeringsforvaltningsselskabets hjemmeside senest den 21. februar 2018.

Valgret tilkommer enhver, der er navnenoteret investor i en af de af Investeringsforvaltningsselskabets administrerede foreninger.