Om IR Invest Danske Aktier

Investeringsforeningen IR Invest er etableret i 2017 med afdelingen IR Invest Danske Aktier, som investerer i danske børsnoterede aktier. 

Afdelingens rådgiver er Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S, som yder formuepleje for private velhavere i Danmark gennem individuelle portefølje aftaler og rådgiver for fem investeringsfonde.

 

Investeringsfilosofien og -strategien mht. aktieudvælgelse er den samme som InvesteringsRådgivning har benyttet igennem firmaets levetid fra september 2009.

 

Hvorfor vælge IR Invest Danske Aktier?

IR Invest Danske Aktier udvælger et mindre antal aktier, typisk 18-22.

 

Dermed opnår vi den tilstrækkelige og lovpligtige risikospredning, men vi adskiller os fra andre investeringsforeninger, der ofte investerer i 35-40 aktier.

 

På den måde har vi altid øje på bolden og får maksimalt gavn af aktieudvælgelsen.

 

Målsætningen i IR Invest Danske Aktier er at give et godt og stabilt afkast

Investeringsfilosofi 

Hos InvesteringsRådgivning  er vi klassiske, fundamentale investorer.

 

IR Invest Danske Aktier investerer i danske aktier med en spredning på typisk 18-22 aktier og maksimalt op til 10% i én aktie.

 

Danske virksomheder er generelt meget veldrevne kendetegnet ved en stærk ledelse, markedsposition og konkurrencedygtige produkter mv., og har på denne baggrund leveret gode og stabile afkast igennem en lang årrække.

 

Danske virksomhederne er endvidere meget eksporttunge og dygtige til at omstille og tilpasse sig de økonomiske cyklusser.

 

Investeringsstrategi

IR Invest Danske Aktier søger at sammensætte en aktieportefølje med solide nøgletal, under hensyntagen til den økonomiske cyklus vi befinder os i, med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.

 

Aktieudvælgelsen er primært valueorienteret kendetegnet ved selskaber med stabil drift og vækst og ikke mindst attraktive nøgletal. Derudover prioriterer vi selskaber med erfaren og stærk ledelse.

 

IR Invest Danske Aktier kan inkludere 1-3 billigt prisfastsatte turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

 

IR Invest Danske Aktier vil altid være mindst 80% investeret i aktier og er ikke underlagt et benchmark.

 

Investeringsstrategien i IR Invest Danske Aktier sammensætter en aktieportefølje med solide nøgletal under hensyntagen til den økonomiske cyklus, som vi befinder os i, med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.

 

Aktieudvælgelsen sker ud fra en temabaseret tankegang, hvor 4 megatrends er defineret;

  • Klima
  • Sundhed
  • Teknologi/IT
  • Stabilt forbrug

Indenfor disse megatrends udvælges de stærkeste og mest attraktivt prisfastsatte selskaber.

 

IR Invest Danske Aktier kan inkludere få billigt prisfastsatte turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

 

IR-Strategien

IR- strategien er et værktøj, som InvesteringsRådgivning bruger i investeringsselskaberne til at fortælle, hvornår vi skal investere i aktier, og hvornår vi skal beskytte formuen ved at investere i sikre obligationer eller have pengene placeret kontant.

 

I IR Invest Dansk Aktier bruger vi IR-strategien som input til at afgøre, hvor stor en del, der skal være eksponeret i aktier (dog altid minimum 80%)

 

IR strategien består af 3 dele;

 

IR kvotienten, som bygger på offentligt tilgængelige nøgletal, der blandt andet beskriver erhvervslivets tillid til den økonomiske udvikling i samfundet.

 

Momentum, som er en investeringsstrategi, der bygger på fortsættelsen af trends på markedet - store stigninger vil blive efterfulgt af ekstra stigning, og omvendt vil store fald efterfølges af fald.

 

Klassisk fundamental investeringsanalyse, som er grundstenen i investeringsverdenen, hvor fokus også er på det gode købmandskab.

 

IR strategien er underlagt en skarp og dynamisk risikostyring.

 

Formålet med IR strategien er kapitalbevarelse.

 

Se mere om IR-strategien her

 

 

Kontakt rådgiver for at høre mere

på 96263000 eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Læs mere om
IR strategien

Læs mere om 

IR Invest Danske Aktier

Læs mere om Megatrends