Om IR Invest

Investeringsforeningen IR Invest er etableret i 2017 med afdelingen Danske Aktier, som investerer i danske børsnoterede aktier. 

Foreningens rådgiver er Fondsmæglerselskabet InvesteringsRådgivning A/S, der forvalter 1,5 mia. for private velhavere i Danmark gennem individuelle porteføljeaftaler og som rådgiver for fem børsnoterede investeringsfonde.

 

Historiske afkast  

Investeringsforeningen er forholdsvis nystartet og har i sagens natur ikke en lang historik.

 

Investeringsfilosofien og -strategien mht. aktieudvælgelse er den samme som InvesteringsRådgivning har benyttet igennem firmaets levetid fra september 2009. I denne periode har afkastet i gennemsnit været 12,5% p.a.

 

Hvorfor vælge IR Invest?

IR Invest udvælger et mindre antal aktier, typisk 18-22.

 

Dermed opnår vi den tilstrækkelige og lovpligtige risikospredning, men vi adskiller os fra bankernes investeringsforeninger, der ofte investerer i 35-40 aktier.

 

På den måde har vi altid øje på bolden og får maksimalt gavn af aktieudvælgelsen.

Målsætningen i IR Invest er at give et godt og stabilt afkast 

Investeringsfilosofi 

Hos InvesteringsRådgivning  er vi klassiske, fundamentale investorer.

 

IR Invest investerer i danske aktier med en spredning på typisk 18-22 aktier og maksimalt op til 10% i én aktie.

 

Danske virksomheder er generelt meget veldrevne kendetegnet ved en stærk ledelse, markedsposition og konkurrencedygtige produkter mv., og har på denne baggrund leveret gode og stabile afkast igennem en lang årrække.

 

Danske virksomhederne er endvidere meget eksporttunge og dygtige til at omstille og tilpasse sig de økonomiske cyklusser.

 

Investeringsstrategi

IR Invest søger at sammensætte en aktieportefølje med solide nøgletal, under hensyntagen til den økonomiske cyklus vi befinder os i, med henblik på at skabe et godt risikojusteret afkast.

 

Aktieudvælgelsen er primært valueorienteret kendetegnet ved selskaber med stabil drift og vækst og ikke mindst attraktive nøgletal. Derudover prioriterer vi selskaber med erfaren og stærk ledelse.

 

IR Invest kan inkludere 1-3 billigt prisfastsatte turn-around selskaber, forudsat erfaren, stærk og troværdig ledelse.

 

IR Invest vil altid være mindst 80% investeret i aktier og er ikke underlagt et benchmark.

 

IR-kvotienten

IR-kvotienten er et værktøj, som InvesteringsRådgivning bruger i investeringsselskaberne til at fortælle, hvornår vi skal investere i aktier, og hvornår vi skal beskytte formuen ved at investere i sikre obligationer eller have pengene placeret kontant.

 

I IR Invest bruger vi IR-kvotienten som input til at afgøre, hvor stor en del, der skal være eksponeret i aktier (dog altid minimum 80%), samt hvordan fordelingen skal være mellem konjunkturfølsomme og defensive aktier.

 

Jo mere positiv IR-kvotienten bliver, jo større andel vil konjunkturfølsomme selskaber som udgangspunkt udgøre, da disse selskaber bliver mere begunstiget end defensive selskaber i perioder med høj og stigende økonomisk vækst.

 

Omvendt vil defensive selskaber udgøre en højere andel i periode med negativ IR-kvotient, da investorerne har tendens til at øge eksponeringen heri på bekostning af konjunkturfølsomme selskaber, og er villige til at betale en højere pris for forudsigelighed, som typisk kendetegner defensive sektorer som medicinal, stabilt forbrug mv.

 

Se mere om IR-kvotienten her

 

Kontakt rådgiver for at høre mere

på 96263000 eller lad os kontakte dig

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.

Fejlbesked

Fejlbesked

Din information er blevet sendt, og vi kontakter dig snarest.