Køb og salg

Investerer i IR Invest

IR Invest afdeling Danske Aktier er børsnoteret og kan handles gennem alle landets pengeinstitutter herunder netbanker, hvor der skal søges på ISIN koden.

 

Investeringsforening afdeling ISIN Kode
IR Invest - Danske Aktier DK0060889962
   

Opsparingstyper

IR Invest er en udbyttebetalende børsnoteret investeringsforening, og er derfor velegnet til alle typer af opsparing

  • Pension
  • Frie midler
  • Selskaber

IR Invest kan ikke anvendes til midler i Virksomhedsskatteordninger (VSO), da foreningen er udbyttebetalende.

Her anbefaler vi at investere i et af InvesteringsRådgivning A/S’ IR investeringsselskaber.

 

Minimumsbeløb

Der er ikke noget minimumsbeløb.

 

Salg af IR Invest 

På samme vis som ved køb af investeringsforeningsbeviserne.