Ofte stillede spørgsmål og svar

Hvordan investerer jeg i IR Invest?

IR Invest afdeling Danske Aktier er børsnoteret og kan handles gennem alle landets pengeinstitutter, herunder netbanker. Fondskoden er DK0060889962.

 

Hvad investerer IR Invest i?

IR Invest afdeling Danske Aktier investerer i børsnoterede danske aktier.

 

Hvem kan investere?

IR Invest er en udbyttebetalende børsnoteret investeringsforening, og er derfor velegnet til alle typer af opsparing

  • Pension
  • Frie midler
  • Selskaber

IR Invest kan ikke anvendes til midler i Virksomhedsskatteordninger (VSO), da foreningen er udbyttebetalende. Her anbefaler vi at investere i et af InvesteringsRådgivning A/S’ IR investeringsselskaber.

 

Er der noget minimumsbeløb, som man skal investere for?

Nej, der er ikke noget minimumsbeløb.

 

Hvordan sælger jeg IR Invest?

På samme vis som ved køb af investeringsforeningsbeviserne.

 

IR Invest er børsnoteret og kan handles gennem alle landets pengeinstitutter, herunder netbanker.

 

Hvad er omkostningerne?

Den løbende årlige omkostningsprocent og ÅOP fremgår af Central Investorinformation, som kan hentes her

 

Hvordan bestemmes kursen på investeringsbeviserne?

IR Invest beregner minimum 3 gange dagligt foreningens indre værdi, som afspejler værdien af de aktier og kontanter, som indgår i foreningens portefølje og udgør foreningens formue. På basis heraf fastsættes en indløsningskurs og en emissionskurs på foreningens beviser.

 

Bruges IR-kvotienten i forbindelse med IR Invest?

IR-kvotienten indgår ikke i investeringspolitikken af den årsag, at IR Invest ikke må gå kontant eller afdække.

Dog bruges IR-kvotienten i aktieudvælgelsen som guideline – læs mere her