Error parsing XSLT file: \xslt\Gallery.xslt

Udbytte

 

Hvordan opgøres udlodning/udbytte pr. andel?

 

Udlodningen for et givet år baseres på udbytter og renter samt realiserede kursgevinster og -tab, beregnet i forhold til anskaffelsesværdien.

 

Udlodningen beregnes efter et regelsæt i Ligningslovens § 16C og angiver den minimumsudlodning, som foreningen er forpligtet til at gennemføre.

Alt afkastet behandles som aktieindkomst. Er den samlede udlodning negativ overføres den til fremførsel i senere års udlodning.

Udlodningsprocenten nedrundes til nærmeste 0,10 pct.

(Beregning af udlodning er ikke sammenligneligt med opgjort afkast.)

For året 2019 er udlodningen beregnet til at udgøre kr. 0,00 pr. andel.